2014. március 30., vasárnap

Zöld hullám Dzsingisz kánnak

Zöld hullám Dzsingisz kánnak

A Mongol birodalom a XIII. században, Dzsingkisz kán uralkodása (1206-1227) idején vált birodalommá és érte el kiterjedésének igen jelentős részét. Ez a birodalom volt a legnagyobb összefüggő birodalom az emberiség történelmében, amely Kínától, az Orosz sztyeppén és a Közel-Keleten át egészen Kelet-Európáig ért. Mi tette lehetővé ezt a kivételes expanziót rövidke 20 év alatt?
Dzsingisz kán (balra), a mongol birodalom kiterjedése (középen) és a szibériai fenyő (jobbra)

A fák évgyűrűi jöhetnek a történészek segítségére! Mongoliában 107 élő és holt szibériai fenyőt (Pinus sibirica) vizsgáltak meg. Az évgyűrűk a nedvesebb időszakokban szélesebbek, mint a szárazabbakban, így utalhatnak az adott kor csapadékviszonyaira. A 900-2009-es időszakot felölelően tudtak a nedvességre adatokat gyűjteni.
Fig. 2.
A 900-2009-es időszak nedvességviszonyai. A PDSI a Palmer féle szárazság súlyosság index (Palmer Drought Severity Index). Negatív értékek szárazságot (-2 - -3 körül komoly szárazságot), míg a pozitív értékek nedves időszakokat jelölnek. Figyeljük meg az 1180-as évek kivételes szárazságát, majd a 1210-1225-ös periódus kivételes nedvességét (B panel)!

Dzsingisz kán hatalomra kerülése előtti belső konfliktusokkal tarkított periódust minden bizonnyal a 1180 körüli szárazság indíthattal el, míg terjeszkedése idején különösen nedves és meleg időjárás volt a teljes vizsgált 1112 év tekintetében. A nomád állattartó társadalmak állatai energiájukat a fűből nyerik. Az ázsiai sztyeppék produktivitása - a fű növekedése - elsősorban a csapadéktól függ. Egy száraz évtized lecsökkenti a sztyeppe eltartóképességét, s kiélezi a jó legeltető területekért folyó harcot. Két meleg és csapadékos évtized viszont lehetővé teszi a katonai összevonást, amihez sok fűre van szükség. A nagyobb eltartóképesség lehetővé tett egy nagyobb udvartartást is, amely elengedhetetlen egy nagyobb kiterjedésű birodalom igazgatásához. Ez a mongol katonai és politikai összevonás teremthette meg az alapját a mongol birodalom gyors terjeszkedésének. A mongol politikai centrum Karakorum lett, ami pont a különösen termékennyé váló Orkhon völgyben fekszik.
Így segíthet a biológia megérteni a történelem eseményeit.

Pederson, N., Hessl, A.E., Baatarbileg, N., Anchukaitis, K.J. & Di Cosmo, N. 2014. Pluvials, droughts, the Mongol Empire, and modern Mongolia. PNAS 111:4375-4379. (doi:10.1073/pnas.1318677111).