2017. szeptember 27., szerda

A magyarság őstörténetéről

A HVG hozta le a hírt (egy áprilisi tanulmányra hivatkozva), hogy lehetséges, hogy honfoglaló őseink nem is beszéltek magyarul, azt az itt élő avarok (?) beszélték. A honfoglalók viszont tényleg hunok lehettek.


A magyarság őstörténete egy ideje már heves viták tárgya, amiben nem kevés összeesküvéselmélet, halszagú rokonok, áruló tudósok, stb. vegyül. Amennyiben az ember józanul átolvassa a rendelkezésre álló ismereteket rájöhet, hogy a probléma az általános gondolkodásban a következő:


Elvárnánk, hogy egy magát magyarnak nevező, magyarul beszélő népcsoport jött a Kárpát-medencébe, amelynek az utódai vagyunk mi, jelenkori magyarok.


Mindeközben a nyelvünk finn-ugor. Kár tagadni, az. A mai magyarság genetikailag tökéletesen beleillik a környezetébe: Közép-Európaiak vagyunk. A történelmi emlékezetünkben viszont hunok rokonai vagyunk, egy keleti (inkább törökös) lovas nomád nép. Hogy lehet ez?


Egy lehetséges forgatókönyv, hogy egy kis számú törökös/hunos népcsoport elfoglalta a Kárpát-medencét és uralma alá hajtotta az itt levő "magyarul" beszélő népcsoportot, nyelvét átvette. Furán hangzik? Lehet, de nem példa nélküli az ilyen őstörténelem. A bolgárok népnevüket egy török népcsoporttól kapták, miközben az ma egy szláv nyelvet beszélő, szlávos népet jelöl. A lappok (számik) nagy valószínűséggel lecserélték nyelvüket egy finn-ugor nyelvre.


Egy ideje ismert, hogy antropológiailag a honfoglaló urak (magasabb rangúak, Árpád-házi királyok) más néphez tartoztak, mint a köznép. Ezt később genetikai vizsgálatok is alátámasztották (Raskó István és kutatótársainak tanulmányai, pl. Tömöry et al. 2007). Az ősi / történelmi embermintákból származó genetikai anyag vizsgálata sok népvándorlási kérdést megválaszolhat (nyelvészetit viszont nem). Ilyenről írtam nagyjából egy évvel ezelőtt. A most felkapott tanulmány is ilyen mintákat elemez (Neparáczki et al. 2017).


Maga a tanulmány egy elég száraz technikai cikk (ez nem von le semmit az értékéből!), amelyben újabb technikákkal újraelemeznek mintákat és azoknak a mitokondriális haplotípusát újból vagy pontosabban meghatározzák. A haplotípus egy-egy anyai leszármazási vonalra jellemző génváltozat, ami segíthet megfejteni, hogy milyen népcsoporthoz tartozott az illető. A tanulmány nem foglalkozik a magyarság őstörténetével. A történetnek azon részét a kutatók rakták hozzá eredményeikre támaszkodva.


Az alábbi táblázat a tanulmányban található, én hozzátettem a haplotípus előfordulásáról fellelhető információt. A tanulmány első szerzőjének (Neparáczki Endre) doktori disszertációjából szedtem a negyedik oszlop információját, ahol az adott temetőben levők hovatartozását próbálták megállapítani.


MintaHaplotípusMely népcsoportra jellemzőNépcsoport
Magyarhomoróg/120/anc2H84Európa, Dél-nyugat Ázsia és Közép-ÁzsiaKaukázus (Közel-Kelet)
Orosháza-Görbics tanya/2/ anc3N1a1a1a1aDél Szibériaázsiai hun
Szabadkígyós-Pálliget/7/anc4N1a1a1a1Dél Szibériaázsiai hun
Szegvár-Oromdűlő/412/anc5K1c1dEurópában gyakori haplotípus, Nyugat-Ázsiában alakulhatott kiskandináv-germán
Szegvár-Oromdűlő/593/anc6U5a2a1bÉszak Európában, főleg Finnországban előforduló haplotípusegyéb európai
Sárrétudvari-Hízóföld/5/anc10I5a1aÉszak Kaukázus, Dél- és Közép-Európa, Ibériai félszigetskandináv-germán
Sárrétudvari-Hízóföld/118/anc12T2f1a1Kelet- és Közép Európában gyakori, de Közép-Ázsiában is előfordulskandináv-germán
Sárrétudvari-Hízóföld/213/anc13J1c3gÉszak-Nyugat Európa és Oroszországskandináv-germán
Harta-Freifelt/10/anc25H5e1aAnglia, Németország, Szerbia és Oroszország területén találhatóegyéb európai
Karos III/1B4d1Dél-Kelet Ázsiai haplotípus, egyes dél szibériai népekben is megtalálhatóázsiai hun
Karos III/3H6a1bSztyeppei népeknél fordult elő a bronz korbanskandináv-germán
Karos III/4J1c7aKözel-Keleti és M.o. jelenleg is jellemző haplotípus a J1skandináv-germán
Karos III/5B4d1Dél-Kelet Ázsiai haplotípus, egyes dél szibériai népekben is megtalálhatóázsiai hun
Karos III/6B4d1Dél-Kelet Ázsiai haplotípus, egyes dél szibériai népekben is megtalálhatóázsiai hun
Karos III/8U2e1bNyugat és Közép-Európában találhatóázsiai hun
Karos III/10H5e1Anglia, Németország, Szerbia és Oroszország területén találhatóskandináv-germán
Karos III/11X2fAvarokban az európai átlagnál gyakoribb, ma a drúzoknál a leggyakoribb (de ott is 5-7%)skandináv-germán
Karos III/12A12Kelet Ázsiai haplotípusázsiai hun
Karos III/14T1a1bEurópa, Dél-Kaukázus, Irán, India, Közel-Keletskandináv-germán
Karos III/15J2a1Mára csak Európában jellemző, tipikusan északabbra (Németország, Dánia)egyéb európai
Karos III/16U5a1a2aEurópai középső kőkorszakban igen jellemző haplotípus, Közép-Európában ma is megtalálhatóázsiai hun
Karos III/17H6a1aSztyeppei népeknélskandináv-germán
Karos III/18T1a10aKözel-Keleti haplotípusskandináv-germán
Karos III/19T1a10aKözel-Keleti haplotípusskandináv-germán


Hunokra ebben a tanulmányban nincs utalás. Egyes Európában nagyon ritka vagy ismeretlen haplotípus viszont érdekes. azonban a hunokról is több információ van. Nagyobb mintát elemezve több vélhetőleg Kelet Ázsiai felmenőkkel rendelkező személyt találtak. Ők lehetnek ázsiai hunok. Egy helyütt nem csak őket, de más népcsoportokat is találunk. Honfoglaló őseink biztosan nem voltak homogének.


Milyen kép rajzolódik ebből?


Egy hun / török / egyéb népekből álló katonai elit telepedett az itt levő népességre. Nevét (Magyar) és legendáinak egy részét ráhagyományozta az itt levőkre, miközben nyelvüket (amit ma magyarnak hívunk) átvette.


Ezzel szerintem mindenki együtt tud élni. A nyelvészek is, mert nem kell kétségbe vonni a finn-ugor származását a nyelvnek (amely népek sokkal gyakoribbak lehettek itt Kelet-Európában az i.e. első évezredben, mint most), és a honfoglalók hun/törökös volta is bizonyítható.

Hivatkozott irodalom


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése